Ready made தேங்காய்ப்பால்

சமையல் வல்லுநர்களுக்கு

பிரியாணி செய்ய readymade தேங்காய்ப்பால் பயன்படுத்தலாமா? சுவை மாறுபடுமா? உங்களது அனுபவம் மிக உதவியாக இருக்கும். நன்றி

தி. மதி

ஹலோ டியர் சிவகாமி/timothy எப்படி இருக்கின்றீர்கள்? ரெடிமேட் தேங்காய்பலைக் கொண்டு பிரியாணி தயாரிக்கலாம். அதில் முதலில் லைட் கோகோனட் மில்க் என்ற நிலையில் இருப்பதில் செய்துப் பாருங்கள், மேலும் பால் திக்காக இருக்க வேண்டுமென்றால் சாதாரண கோகோனட் மில்க் என்றிருப்பதிலேயே செய்யலாம். சுவையில் மாற்றம் இருக்காது. நன்றி.

ஹலோ மனோகரி மேடம்

உடன் பதில் அளித்தமைக்கு நன்றி.

தி. மதி

மேலும் சில பதிவுகள்