கத்தாரில் வசிக்கும் தோழிகளே

நாம் வெளிநாட்டில் இருப்பதால் ஒருவரை ஒருவர் தெரிந்து கொள்ள இந்த இழை உபயோகமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். எனவே உங்கள் பதிவை இங்கு போடுங்கள்

ஸ்ரீஷா நானும் கத்தாரில் தான் இருக்கிரேன். நான் மன்சூராவில் இருக்கிரேன்.
siljavignesh

i am shoba and i am in qatar

nothing

How are you?, I am Bagya. Im staying in Najuma

am vishwa from dubai, how u all, how is everything

Be happy

மேலும் சில பதிவுகள்