தோழிகளே உதவி,

நான் கத்தார்ல் இருக்கிறேன். இங்கு அறுசுவை தோழிகள் இருக்கீங்களா? நான் ஒரு மாதம் முன்பு தான் வந்துள்ளேன்.

ஹாய் காயத்ரி எப்படி இருக்கீங்க கத்தாரில் எங்கு இருக்கீங்க நான் ஹிலாலில் இருக்கிரேன்.

hai i am also from qatar

மேலும் சில பதிவுகள்