ஆண் குழந்தை பெயர்கள் ர, ரி, பே, போ, வ, வு, ஒ, gow please very argent please plz

ர, ரி, பே, போ, வ, வு, ஒ,

ranjith, rithesh, varun ,raghu,

ரித்திக், வம்சி, வருண், ரித்தேஷ், ரித்திஷ்,

அன்புடன்,
நித்யாசரவணன்ஹர்ஷிதா.

ரிஷப், ரிஷி, ராஹுல், வருண், ஓம்கார்

mythuroy

ரித்வா,ரியாஸ்,ரக்சன்

RITHISH,

RAJEETH - Meaning Style

PAARTHIV - Meaning Earthly

PARAMESH - Meaning Lord vishnu

POORVASH - meaning moon

Omeshwar - meaning Lord of the Om

Obalesh - meaning Lord Shiva

Vishvesh - meaning Lord of the world

Vagindra - meaning Lord of speech

Vairaj - meaning Spiritual glory

Vaneet - meaning Intelligent

Vareshvar - meaning Lord Shiva

கனிமொழி -----

விழிகளை காயபடுத்தும் கண்ணீர் வேண்டும் அப்போதுதான் நம் கண்ணீர் துடைக்கும் கரங்கள் யாருடையது என்பது நமக்கு தெரியும்

ராகவ்

ரஞ்சன்

வர்ஷன்

வசந்த்

ஓவியன்

ஓம்ப்ரகாஷ்

கனிமொழி -----

விழிகளை காயபடுத்தும் கண்ணீர் வேண்டும் அப்போதுதான் நம் கண்ணீர் துடைக்கும் கரங்கள் யாருடையது என்பது நமக்கு தெரியும்

NAME

Please give me list for Treanding name for boy baby start with. பே போ ர ரி

மேலும் சில பதிவுகள்