இன்று 9.7.

என்னை இன்று எல்லாரும் மறந்தது ஏனோ, மிகவும் வருத்தமாக பர்வையிட மனம் இல்லாமல் செல்கிறேன்....

என்னது..நீங்க யாரு?

நான் s.ரமனி இன்று என்னுடைய தோழி ரமணி-க அவர்கள் விட்டில் விருந்து சாப்பிட வந்தேன்.எனக்கு பதிவுகள் இல்லை.அதுதான்

நான் s.ரமனி இன்று என்னுடைய தோழி ரமணி-க அவர்கள் விட்டில் விருந்து சாப்பிட வந்தேன்.எனக்கு பதிவுகள் இல்லை.அதுதான்

ஸாரி ஸாரி வெரீ ஸாரி ரமணி

உங்களுக்கு என்து இதயம் கனிந்த திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள். வாழ்வில் எல்லா நலமும் வளமும் பெற்று வாழ என்து வாழ்த்துக்கள்.

மேலும் சில பதிவுகள்