குக்கர் பயன்பாடு சந்தேகம்

குக்கர் பயன் படுத்தி சமைப்பதால் உணவு பொருள், காய் கறிகளில் உள்ள சத்துகள் உடலுக்கு சரியாக கிடைக்குமா???

Joshika ,kidaikum.No doubt

thanks

மேலும் சில பதிவுகள்