ரு, ரே, ரோ, தா,என தொடங்கும் தமிழ் பெயர்களை கூறவும்

அன்பு தோழிகளுக்கு,
என் பெண் குழந்தைக்கு ரு, ரே, ரோ, தா,என தொடங்கும் தமிழ் பெயர்களை கூறவும்.
- நன்றி.

ருத்ரா,ரோகினி ,தாட்சாயினி,ரேஷ்மா,ரேவதி ,ருக்மணி ,ரேகா,தாமரை,தாமரை செல்வி

ruchi nethra

ரூபா, ரோஜா, தன்யா, தாரா, ரோகிதா, தனிஷா

ருசாந்தி,ருக்சா,ருபி

ரேகா,ரேனுகா.ரேவதி.ரேஷ்மி,ரேனு.ரேமி.ரேஷா,ரேமா

ரோகினி,ரோசினி. ரோமி

தாரனி.தாட்சாயினி.தானுஜா,தாகிலா,தார்சினி

"முயற்சியுடையோர் இகழ்ச்சியடையார்"

Rashmi dhaarani rushi sri, roshwini

நல்ல நட்பு வேண்டும்
பொய்யான உறவுகள் நட்பால் மனம் துவண்டு உள்ளேன்.
புனிதமான நல்ல நன்பர்கள் ஆண்/பெண் தொடர்பு கொள்ளவும், நாகரீகமாக பேசவும்
ஆறுதல் தரவும்-pls contact
akilamanju1989@gmail.com

ரோ,ரே,ரு,தா ஆண் தமிழ் பெயர் வரிசையில்

HAI MANJULA

எனது பெயர் கார்த்திக்

EMAIL:KMKARTHIKX@GMAIL.COM
WHATSAPPNO-8903612356

Ffff

Need in name list

மேலும் சில பதிவுகள்