பூக்கோலம் - 27

நேர்ப்புள்ளி, 8 புள்ளி 8 வரிசை

Comments

சூப்பர் கோலம்.

‍- இமா க்றிஸ்

கோலம் ரொம்பவே அழகா இருக்கு...:)

கனிமொழி -----

விழிகளை காயபடுத்தும் கண்ணீர் வேண்டும் அப்போதுதான் நம் கண்ணீர் துடைக்கும் கரங்கள் யாருடையது என்பது நமக்கு தெரியும்