வண்ணத்துப்பூச்சி கோலம் - 3

இடுக்குப் புள்ளி, 9 - 5

Comments

அசத்தலா இருக்கு சுபத்ரா. ட்ரை பண்ணணும். குறிச்சு வைச்சாச்சு.

‍- இமா க்றிஸ்