பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பெண் குழந்தை பெயர்கள் த, தா, ரோ, ரே, ரு என்று ஆரம்பிக்கும் பெயர்களை சொல்லுங்கல் plz. thank u.

Tharsha,
Tharshini
Tharunya
Tharuniga

Thaarini

Ronisha
Roshiga
Roshini
Rohitha

Reshma

Ruvanika
Ruthra
Rushitha

வாழ்வில்,
துன்பம் என்றும் நிரந்தரமில்லை,
இன்பம் ஒன்றும் தூரமில்லை…
--------------------------------
அன்புடன்,
* உங்கள் ‍சுபி *

boy baby name tha, pa, ta, pu la strat agara name solunga frnds.. Tamil name ah and konjam new name ah sollunga

Ramya

Boy baby yo start panra mathiri sollungapa

மேலும் சில பதிவுகள்