ரங்கோலி ‍ - 11

Comments

ரொம்ப அழகா இருக்கு. வெளி ஓரமா இருக்கிற குட்டிக் குட்டி ஊதாப் பூக்களை எப்படி ஒரே மாதிரி வருமாறு வரைவது! ஏதாச்சும் ஐடியா கொடுங்க!

‍- இமா க்றிஸ்