குழந்தை அடிக்கடி மலம் கழித்தல்

என் குழந்தைக்கு 1 வயது ஆகிறது. 3 நாட்களாக குழந்தை ஒவ்வொரு முறை உணவு உண்ட பின் மலம் கழிக்கிறான். ஆனால் வயிற்றுப்போக்கு போல் தெரியவில்லை. இதை எப்படி சரிசெய்வது?

எனது பெண் குழந்தைக்கு ஒண்டரை வயசு ஆகுது சாப்பிட்ட உடன் மலம் க்ளிக்குறா அதனால என்ன ஆகும்

மேலும் சில பதிவுகள்