விடை தெரிஞ்ச‌ சொல்லுங்க‌

ந‌ ஒரு விடுகதை சொல்லுறேன் அதுக்கு விடை தெரிஞ்ச‌ சொல்லுஙக‌ தோழிகலே 50 மாடு 9 தூண் அந்த‌ 9 தூண்லையும் 50 மாட‌ ஒத்த‌ படைய‌ கட்டனும் (எ.கா) 1 3 5 7 இந்த‌ மாதிரி ஒத்த‌ படைய‌ கட்டனும் அப்ப‌ 9 தூண்லையும் எத்தனை மாடு கட்டலாம் விடை தெரிஞ்ச‌ சொல்லுங‌ தோழிகலே

Good

Bro answer enna pls sollunga

Pls answer sollunga

Answer theriyala

Appo answer sollunga

5*9=45 Matta kattalam 5matu kutti madu katta mutiyathu athu athan Thai kuda than irukkum =50 complete

மேலும் சில பதிவுகள்