அன்பு தோழிகளே,

அன்பு தோழிகளே,

எலெக்ட்ரிக் ரைஸ் குக்கரில் சாதம் வைக்கும்போது அடியில் போடும் தட்டு[plate] மேலே வருகிறது எதனால் இப்படி வருகிறது. விளக்கம் please

டியர், தட்டை திருப்பி போட்டு பர்ர்க்கவும். எனக்கு அப்படி ஆனதே இல்லை.

மேலும் சில பதிவுகள்