கர்பிணிகள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை

www.health.nsw.gov.au/mhcs/publication_pdfs/600/HTS-600-TAM.pdf

ஹாய் தோழி thusi, மிக மிக அருமையான வெப்சைட் லிங்க் கொடுத்து இருகிரிர்கள். இந்த லிங்க் அனைத்து பெண்களுக்கும் உதவும் மிக்க நன்றி.

"முயற்சியால் பயிற்சியால் கிடைக்குமே வெற்றி"

"வாழ்க வளமுடன்"
*பிரபாதாமு*

மேலும் சில பதிவுகள்