முடி கொட்டுதல்?????

ஐக்கிய அரபு நாட்டில் வாழும் பெண்களின் தலையாய பிரச்சனை முடி கொட்டுதல் தான். அதற்கு வழி சொல்லுங்களேன்.

weekly twice apply the castered oil to head .

ஹாய் chosweet நன்றி

Save the Energy for the future generation

மேலும் சில பதிவுகள்