அதை பொக வழி சொல்லுங்கள்

ஹாய் தேவா மேடம்,
நான் நன்கு கலாறாகா இருந்தேன் இப்பொது வேலைக்கு போகிறேன் அதணால் கை, கழுத்து,முகம் கருப்பாக உள்ளது. அதை பொக வழி சொல்லுங்கள்

மேலும் சில பதிவுகள்