தலை மூடி

Hai அறுசுவை தோழிகளே,

எனக்கு உதவுங்கள்

என் தலை மூடி மிகவும் உதிருகிறன. அதற்கு விழி கூறுங்கள்.

நன்றி
சரண்யா

மேலும் சில பதிவுகள்