ஹேப்பி ஹோலி

எல்லா அருசுவை தோழி+தோழர்களுக்கும் ஹோலி வாழ்த்துக்கள்.

கொண்டாடுகிற எல்லாருக்கும் ஹோலி வாழ்த்துக்கள்.

ஹாய் அக்க கோலி பண்டிகை முடிந்துடுல இப்பம் சொல்லறிங்க

அம்புடன் சோனியா

என்றும் உங்கள் நினைவில்
சோனியா

மேலும் சில பதிவுகள்