துபாயில் பாக்கு எச்சில் துப்பினால் நாடு கடத்தப்படுவிர்கள்?....செய்தி...

துபாய் தோழிகள் விளக்கவும்.....

நல்ல விஷயம் தான்..அவங்க சொல்றது வெத்தலை பாக்கு போட்டு துப்பினா நாடு கடத்திடுவாங்க.

மேலும் சில பதிவுகள்