என்னென்ன கொண்டு செல்ல வேண்டும்?

அன்புள்ள தோழிகளே,

எனக்கு இப்பொழுது 8 மாதம் கர்ப்பம்.(2 வது குழந்தை) நான் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறேன். இங்கு டெலிவெரியின் போது என்னென்ன கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று யாராவது சொல்லுங்களேன். ப்ளீஸ்.

"அன்பே சிவம்"
தேன்மொழி செந்தில்குமார்.

Dear thenmozhi

iam too in Australia. Here when you get pregnant and get it confirmed with your general practioner, they refer to a hospital with either private maternity or public maternity care depending on your wish and willingness to spend in case of your selection to private care . both private and public care systems provide a complete check of both the mother and the baby's developement on a regular basis. They provide you with a booklet of what to take with you to the delivery suite when you get the delivery pain.

This includes something like

1)night dresses (pyjamas) that cud be worn in the suite and at the ward after labour.
2)slippers
3)sanitary things(towel, soap, brush etc)
4)napkins (even though they give in the ward , it is necessary to take with you in case of heavy periods)
5) baby dresses(booties, sweater, jumpsuites nappies)
6)your maternity book and health care card(medicare card)

and lastly some books to read if you like.

I Hope and pray that you have a safe pregnancy and easy delivery.

Take care of your little one.

Regards
Jovita

Dear Jovita,

Thank you for your information and now i got a clear idea about my doubt. We live here in Braybrook. where do you live? Anyways once again thank you for your affection and prayers.
Take Care.

"அன்பே சிவம்"
தேன்மொழி செந்தில்குமார்

"அன்பே சிவம்"
தேன்மொழி செந்தில்குமார்

Iam in canberra.Are you in sydney?. I forgot to tell u something.When you contact your hospital, they provide you with a varied information about pregnancy care and certain other things.They also conduct pregancy excercise classes for easy delivery in the hospital.

All you have to do is see your midwife and get her consent for taking these classes.They will be really useful for u, as i have attended and benefited from these classes.So u can enquire about it in your hospital.

Regards
Jovita.

மேலும் சில பதிவுகள்