பட்டிவைதியம் இதபற்றி தெரிந்தவங்க சொல்லுங்களேன் ப்ளீஸ்

ஹாய் தோழிகளே
குழந்தயளுக்கு சலிதொந்தரவுக்கு நெஞ்சில் வெத்தல சுடுபன்னிபோடலமா இது ஒரு பட்டிவைதியம் இதபற்றி தெரிந்தவங்க சொல்லுங்களேன் ப்ளீஸ்.உங்கள் பதிலா உடன் எதிர் பார்கிறேன்.
அன்புடன்
சுகா

மேலும் சில பதிவுகள்