உதவி வேண்டும் தோழிகளே

அன்புத் தோழிகளுக்கு

எனக்கு இரண்டு குழந்தைகள். 2 வது குழந்தை கிடைத்து 8 மாதம். வயிற்றுப் பகுதி கூடுதலாக உள்ளது. வயிற்றைக் குறைக்க வழி சொல்லுங்கள் pls........

athee

மேலும் சில பதிவுகள்