help me

3 weeks குழந்தைகு கொலுசு and வெள்ளி அறுநா கொடி அணியலாம?இது குழந்தைகு weight ஆக இருகாதா?குழந்தை அழும் போது இதற்காக தான் அழுகிறதா என்ரு தெரியவில்லை.please help.

தோழி 3 வது வாரம் ஆகுது இதர்குல கொலுசு அனிய கூடாது. அது வெயிட் ஆக இருகும்

I think u can put it after 3 months...

thank you so much both of you.

ஹாய்
என்னுடைய மகளுக்கு முதல் மாதம் முடிந்ததும் கொலுசு,அரைஞான் சங்கிலி மெலிய எடையில் போட்டு இருந்தோம்.எடை அதிகம் இல்லாமல் parthukonga

Anbe Sivam

Anbe Sivam

thanx u so much pa.கொலுசு ரொம்ப ஆக தான் இருகு அப்புறம் போடலாம் என்று கழற்றி வசுடன்.

மேலும் சில பதிவுகள்