பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் (polycystic ovaries) உள்ள தோழிகள் இங்கே வந்து பதில் சொல்லுங்கள்

பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் உள்ள தோழிகள் இங்கே வந்து பதில் சொல்லுங்கள்
நான் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியினால் அவதிபடுகிறேன் குழ்ந்தை பிறந்த பிறகு இந்த பிரச்சனை அதிகமா போயிடுச்சி பெண்களில் பலர் இந்த பிரச்சினையினால் அவ்திப்டுகிறார்கள் குழந்தை பேறு இல்லாம்ல் போகிறது ஆண்டவ்ன் என்க்கு குழ்ந்தை பாக்கியததை கொடுத்து இருக்கிறார் ஆனாலும் உடல் எடை கூடி கொண்டே போகிறது mensuration problem over bleeding ஆகி கொண்டே இருக்கிறது அப்போது உடல் பலவீனம் அடைந்து கால்கள் நடக்க முடியாம்ல் போகிறது இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன் வழி இருக்கிறது யாருக்காவ்து இந்த பிரச்சனை இருந்து நல்லா போயிருக்க்கா என்ன treatment செய்தீர்கள் என்ன செய்தால் இதை முழுவ்துமாக ச்ரியாக்க முடியும் அனுபவமுள்ள தோழிகள் தயவு கூர்ந்து பதில் தாருங்கள்

Hi farvin,
First Go for a doctor checkup. They will take you to the right treatment.
I have the same problem(PCOS). God blessed me wit boy baby 4 yrs back. Aftr that I put on more weight. I have irregular periods. So i went back to Dr check up.
she diagnosed that i have Throid and insulin hormones are imbalanced. Now i'm taking pills.
and also doctor ask me to do exercise and diet in food. Now I'm in diet. I lost some more weight. Doctor said to me, if u continue diet and exercise , then PCOS automatically will gone. U can get a regular periods, she said.
You can find more details in google. I did that. All of them says, the only way to solve this problem is REDUCE YOUR Weight thro Diet and Exercise.

Regards,
suguna

hai farvin,
I am suffering from PCOD FOR THE past 13 yrs.unfortunately i dont have any issues due to this problem,though i am under medication.
The things that u can do are:
(i)Go consult a doctor and follow her advice(she may give u pills to control ur insulin level)
(ii)Avoid things which diabetes patients avoid and follow their diets
(iii)Do regular exercise and reduce ur weight

மேலும் சில பதிவுகள்