வாரம் ஒரு மேஜிக்

1 2 JOKER 3 7 J JOKER Q K 10

இப்படி பத்து கார்டுகளை வரிசையாக வைக்கவும்.மூன்றாவது மற்றும் ஏழாவது கார்டு ஜோக்கர் ஆக இருக்க வேண்டும்.இதற்க்கு முன்பாக ஒரு தாளில் U WILL CHOOSE JOKER என்று எழுத வேண்டும்.

NOW FORCE THE TWO JOKERS BY ASKING SPECTOTORS TO THINK ANY NUMBER BETWEEN 1 TO TEN.

IF SPEC CHOOSE ONE,TWO,SIX.TEN JUST SPELL IT(இடமிருந்து வலம்).and u always reach joker

if spec choose four,five,nine just spell it(வலமிருந்து இடமாக)

if spec choose 3 just count 123(இடமிருந்து வலம்)

if spec choose seven, just count 1234567(இடமிருந்து வலம்)

if spec choose 8 just count 12345678(வலமிருந்து இடமாக)

NOTHING IS IMMPOSSIBLE
நட்புடன்
சேக் முகைதீன்

h r u?sry for late rply....i finish my B.com..my native is pudukkottai am not working..i am intersted to be a home maker...how is u r wife what she,s doing?i am not expert in cook but i know some good cooking in veg...coconut milk rasam.....coconut milk half cup,temerin how u need,mix both and put salt...keep it..keep vesel and poure some little oil and kaduhu ulundhu and karuvaappilai and poure that mix coconut live 5 min to boiled it will be taste with potato curry....my friend i thing so u dont lough.....say h is it byeeeeeeeeeee

hai h r u shamilasaj how old ur child

மேலும் சில பதிவுகள்