weight of one year old baby

ஒரு வயது குழந்தையின் எடை எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்? pls sollunga

9 - 12 கிலோ இருக்கலாம்....

துணிந்தவர் தோற்றதில்லை!!
தயங்கியவர் வென்றதில்லை!!

அன்புடன்,
வனிதா

பிறக்கும் பொழுது இருந்த எடையை மும்மடங்கு பெருக்கி அதனுடன் 1 கிலோவையும் சேர்த்த வேண்டும்

...குழந்தையின் எடை 3 கிலோ என்றால்.3 .x 3 = 9 + 1 = 10 கிலோ இருக்க வேண்டும்

in 3 months the baby weight shud b double the birth weight and in 1 year it shud b triple the birth weight and after that the formula is age+4*2

Exactly 10kgs

Thanks to all

மேலும் சில பதிவுகள்