ஆடி பூரம் சீர் எடுக்க உதவுங்கள்

ஆடி பூரத்துக்கு நான் முதல் முறையாக சீர் எடுக்கலாம் என்று இருக்கிறேன். சீருக்கான பொருட்களையும் வேறு ஏதாவது ideas இருந்தாலும் சொல்லுங்களேன் தோழிகளே.

மேலும் சில பதிவுகள்