சோயா சாஸ்

நான் அனு. யு.ஸ் ல் இருக்கிறேன். சோயா சாஸ் டொமொட்ட சாஸ் வினிகர் எந்த பிரான்டில் வாங்லாம்? என்னிடம் பிலாஸ்டிக் இட்லி பாத்திரம் இருக்கிரது. எப்படி மைக்ரோஓவனில் பயன் படுத்துவது.? பிலிஸ் பதில் தாருங்கள். அன்புடன் அனு.

மேலும் சில பதிவுகள்