தயவு செய்து தெரிந்தவர்கள் சொல்லுங்கள்

எல்லா நாளும் intercourse பன்னும்போது கருப்பைவாய் திரந்திருக்குமா?

yes pa.

எனக்கும் இதே சந்தேகம் தான் பா... யாராவது கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்றிங்களா....???
நாங்க குழந்தைக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம்....

sona

யாராவது கொஞ்சம் பதில் சொல்லுங்க பா....

sona

after periods days only

I can do

if u get normal period...ovulations should be on 12-14day....better u do intercourse from 10th -20th day...otherwise u do alternative day...

if ur period is regular then u can easy calculate ur ovulation day.
here the calender to calculate ur ovulation day
http://www.babycentre.co.uk/tools/ovu/

மேலும் சில பதிவுகள்