hormon imbalance

ஹொர்மொன் இம்பலன்ஸ் சரி ஆக வழிகள் கூற முடியுமா ?

கௌரி

ஹார்மோன் பேலன்ஸ் என்பதை சரியான உணவு முறை மற்றும் உடற்பயிற்சி மூலம் மட்டுமே பெற முடியும்..அதை கூகிள் செய்து பாருங்கள்..

Ramya Karthick B-)

When someone is nasty or treats you poorly, don't take it personally.
It says nothing about you but a lot about them.... :)

மேலும் சில பதிவுகள்