முடி வளர்வதை தடுக்க

காலில் அதிகமாக முடி வளர்வதை தடுக்க எதாவது வழி இருக்க?
சொல்லுங்க ப்ளீஸ்..

மேலும் சில பதிவுகள்