பஹ்ரைனில் சுடிதார் தைக்க...

பஹ்ரைனில் உள்ள தோழிகள் எங்கே சுடிதார் தைக்கிறீர்கள்? தயவு செய்து தெரிந்தவர்கள் கூறவும்?

thanks...

மேலும் சில பதிவுகள்