HOW TO ADD NEW RECIPES IN ARUSUVAI

I DON'T KNOW HOW TO INCLUDE THE KNOWN RECIPES IN ARUSUVAI ..PLEASE HELP ME..I KNOW SOME RECIPES AND I LIKE TO SHARE THOSE RECIPES WITH OUR FRIENDS..

நீங்கள் அருசுவையில் குறிப்புகள் அனுப்ப,நீங்கள் முதலில் உறுப்பினர் ஆக வேண்டும்,பின் வலது பக்கத்தில் பாருங்கள் " குறிப்பு சேர்க்க" என்று இருக்கும் பக்கத்திற்க்கு போய் அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் முறைப்படி குறிப்புகள் அனுப்புங்கள்,கீழே தமிழ் எழுத்துதவி என்றிருக்கும்,அதில் சென்று நீங்கள் தமிழில் டைப் செய்யலாம்,முயன்று பாருங்கள்!

Eat healthy

I AM ALREADY A MEMBER IN ARUSUVAI.. BUT I DIDN'T GET THE LINK YOU HAVE SPECIFIED.." குறிப்பு சேர்க்க".. PLEASE HELP ME..

நீங்க கீழே கேள்வி பதில் என்று இருக்கும் பகுதியில் பாருங்க,விளக்கமா குடுத்து இருப்பாங்க.நீங்க முதலில் ஒரு குறிப்பை தமிழில் எந்த பிழையும் இல்லாமல் கேள்விபதிலில் இருக்கும் அட்ரஸிற்கு மெயில் குடுங்க,உங்களுக்கு அனுமதி கிடைத்த பின் தான் குறிப்பு சேர்க்க என்ற ஆப்ஷன் வரும்

மேலும் சில பதிவுகள்