துபாய் கிசெஸ் பகுதியில் யோகா..........??

துபாய் கிசெஸ் பகுதியில் யோகா வகுப்புகள் நடக்குமிடம் யாருக்கும் தெரியுமா ? தெரிந்தால் சொல்லுங்கள் ...அண்மித்த பகுதிகள் என்றாலும் பரவாயில்லை .....

மேலும் சில பதிவுகள்