வயிற்றுப் பூச்சி நீங்க...

மாதுளையின் தோலை நன்கு கழுவி, காயவைத்து, பொடியாக்கி சாப்பிடுங்கள்***
வயிற்றில் உள்ள சிறு பூச்சிகளை இந்த பொடி சாப்பிட்டுவிடும்.

மேலும் சில பதிவுகள்