சொளமியன் அண்ணாவிற்கு

சொளமியன் அண்ணாவிற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இது எத்தனாவது திருமண நாள்.லேட்டாக சொன்னதற்கு மன்னிக்கவும்.

மேலும் சில பதிவுகள்