என் மகனுக்கு லி, லு, லே, லோ வில் பெயர் வேண்டும்

பாசமிகு அக்க தங்கைகளே மற்றும் தபி தங்கைகளே,

பரணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த என் மகனுக்கு லி, லு, லே, லோ வில் பெயர் வேண்டும் உங்களிடம் இருந்தால் எனக்கு கூறவும்

பதில் வரும் என எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறேன்

அன்புடன்
பாபு நடேசன்

பரணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்த என் மகனுக்கு லி, லு, லே, லோ வில் பெயர் வேண்டும் உங்களிடம் இருந்தால் எனக்கு கூறவும்

பதில் வரும் என எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறேன்

அன்புடன்
செல்வராஜ்

என் மகனுக்கு லி, லு, லே, லோ வில் பெயர் வேண்டும்

Send me

மேலும் சில பதிவுகள்