8 மாத கர்ப்பம்,,,,,

8 மாத கர்ப்பம்,,,,, மலச்சிக்கல் தீர வழி கூறுங்கள் ப்ளீஸ்

To avoid constipation you should drink excess and excess of water,water,water, water,water........!
That is good and only one remedial for constipation or you can eat 2 bananas before sleeping.
Another way is soak some dry grapes in water at night and morning you eat that. But the best way is drinking lot of water. You can drink 4 or 5 litres of water.

thanks for ur reply...

எனக்கு கொய்யா பழம் உதவி புரிகிறது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க.

மேலும் சில பதிவுகள்