கால் வீக்கம்.........

எனக்கு காலில் அடிபட்டு இருக்கு . இரண்டு முட்டி ஜவ்வில் வீக்கம் உள்ளது என்று சொன்னார்கள்.அதனால் பிரச்சனை வருமா?கால் வீக்கம் பெருசா ஆகுது.வலியும் இருக்குது.டாக்டர் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை.

மேலும் சில பதிவுகள்