பெண்கள் மனதை புரிந்து கொள்வது எப்படி?

ennaiyum serthukanga pls.. enakum soli kudunga pa......... nan en wife ku intruduce pananum.....

கீழே தமிழ் எழுத்துத்வி இருக்கு பாருங்க இதுக்குன்னு ஒரு இழை ஆரம்பிக்காமல் உங்களுக்கு தேவையான அதில் வேறே ஏதாவது கேட்டு மாற்றிவிடுங்கள்

நன்றி தோழியே!

மேலும் சில பதிவுகள்