எந்த வங்கியில் தங்க நாணயம் வாங்கலாம்

தோழிகளுக்கு வணக்கம்,

என் பெயர் வாணி செல்வின், நான் இங்கிலாந்தில் வசிக்கிறேன். இங்கு எந்த வங்கியில் தங்க நாணயம் வாங்கலாம், தெரிந்தவர்கள் சொல்லுங்களேன் பிளீஸ்

நன்றி

மேலும் சில பதிவுகள்