கோரல் டிரா 12 படிக்க உதவுங்கள்

அன்பு தோழிகளே எனக்கு கோரல் டிரா12 Menus மற்றும் Tools படிப்பதற்கு ஏதாவது Free Site தமிழிலோ அல்லது ஆங்கிலத்திலோ இருந்தால் தயவு செய்து தெரிந்தவர்கள் கூறுங்கள் தோழிகளே

மேலும் சில பதிவுகள்