ஐயுஐ , ஐவிஎஃப்

ஹாய்,தோழிகளே,
ஐயுஐ , ஐவிஎஃப் அப்படினா என்ன?தெரிந்தால் சொல்லுங்க ப்ளீஸ்.

மேலும் சில பதிவுகள்