மகபேறு மருத்துவர்

என் மனைவிக்கு இது 7மாதம் திருச்சியில் நல்ல மகபேறு மருத்துவர்,Hospital எது என தோழிகள் கூறவும்.

எனக்கு தெறீந்தது , ஷரீரெங்கம்ல டாக்டர் பங்கஜம் நல்லா பார்பாங்க ,

ஜெனட் நர்சிங் ஹொம், புத்தூர்.

Sridevi Hospital, Srirangam

Jenet is Best Nursing Home in Trichy, Dr.Victoria so Kind Person,

hi sudha

மேலும் சில பதிவுகள்