குழந்தை பாக்கியம்.

அனைவருக்கும் என் வாழ்க்கை ஒரு பாடமாக இருக்கும்.எனக்கு திருமணமாகி 11 வ்ருடம் ஆகிரது.நான் பார்க்காத வைத்தியம் கிடையாது.ஒன்ரும் பலன் இல்லை.நான் பட்ட கஷ்டம் வர்ர்த்தைகளில் யெழுதமுடியது.புலுவாக துடிப்பென்.10 வருடம் கலிந்த பிரகு எனக்கு குழந்தை பிராக்காது என்ரு நினைத்தென்.கடவுலிடம் 10வருடம் கை எந்தியது வீன் பொக வில்லை இப்பொது அலகிய ஆண் குழந்தைக்கு தாய் நான்.அதனால் மருத்துவம் செய்து கடவுலிடமும் கேளுங்கள் ஆனால் Tension வெண்டாம்.நான் மனதலவில் ரெம்ம்ப யொசிப்பென் யொசிக்கமல் இர்ருக்க முடியது . நாம் சும்மா இருந்தலும் சமூகம் நம்மை சும்மா விடாது.ந்லலா சாப்பிட்டு ஆரொக்கியமா இருன்கல் கடவுல் உங்கள் அனைவர்ருகும் குழந்தை பக்கியம் கூடிய சிக்கிரெமெ தருவார்........பொருத்தார் பூமி ஆல்வார்.......

8வாரத்துக்கு 6வார வளர்ச்சிதான் iruku pa pls help for best food for good growth

ஒன்ரும் கவலை படாதிர்கல் நீஇங்கள் முதல் வாரமெ கருவுட்ரு இருக்க கூடும் இறைவன் பாதுகாப்பான்
.

(இறைவா!)உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம்; உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகிறோம்.

நான் நீர்க்கட்டிக்காக லேப்ரஸ்கோப் செய்திருக்கிறேன்.இந்த மாதம் மிகுந்த எதிர்ப்பார்ப்புடன் இருக்கிறேன்.சிலர் ஆறு மாதத்திற்குள் கருத்தரிக்கும் என்கிறார்கள்.நாள் நெருங்க, நெருங்க ஒரே பயமாகவும் , டென்ஷனாகவும் இருக்கு. என்னை விட கணவருக்கு அதிகமாக.உங்கள் பதிவைப்பார்த்தவுடன் என் நம்பிக்கை கூடிவிட்டது.நான் ட்ரீட்மெண்டில்தான் இருக்கிறேன். உதவுங்கள் அக்கா.

no pain, no gain
dhanalakshmiseetharaman.,

நானும் leprescop செய்து உள்ளேன்,நீர்கட்டி அகட்ரியும் உள்ளேன் ஒன்ரும் பயபட வென்டாம் கடவுல் மெல் பாரத்தை போட்டு விடுன்கள் முக்கியமா relax இருன்ககள் வெட்ரி நிச்சயம்............

(இறைவா!)உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம்; உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகிறோம்.

nan conceive a eruken ana erumala eruku friends hot water la honey kudika solranga ana weight loss agumam. conceive a erukum bothu kudikalama pls reply soon romba erumal varuthu

naan wait pandren pls reply னான் கர்ப்பமக இருகென் எனக்கு இருமெல் அதிகம் என்ன பன்ன தோழிகல் சுடு தன்னிரில் தென் சபிட சொன்னங சபிடலமா

இருமலுக்காக மருந்து சாப்பிடலாம் ஆனால் weight loss பன்ன முயர்ச்சி செய்ய வேண்டாம்.குழந்தைக்கு வெய்ட் போடுவது கஷ்டம்.

(இறைவா!)உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம்; உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகிறோம்.

en nanri irumaluku hot vaater la then sapidalamaa thoozhi

3 nalaikku mattum sapidunka

(இறைவா!)உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம்; உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகிறோம்.

எனக்கு laproscopy பனசொலி நன் செஇயவில்லை எனகு பயமகௌல்லது 3 Vஅருஷம் ட்ரேட்மென்ட் எடுதும் குழந்தை இல்லை ப்cஒட் இருந்த laproscopy pannanuma

மேலும் சில பதிவுகள்