சிக்கன் பிரியாணி

தோழிகள் அனைவரும் நலமா ?

சிக்கன் பிரியாணி குக்கரில் வைப்பது எப்படி ?

ப்ளீஸ் யாராவது தெரிந்தால் சொல்லுங்கள்.

சிக்கன் பிரியாணி குக்கரில் - இதை அப்படியே மேலே உள்ள தேடுகவில் தட்டி தேடுங்க... ஏகப்பட்ட லின்க் வரும்... உங்களூக்கு பிடிச்ச முறையில் ட்ரை பண்ணுங்க :)

பி.கு. மீன் கொடுப்பதை விட மீனை பிடிக்க கத்துக்குடுக்குறது நல்லதில்லையா... அதான் லின்க் கண்டு பிடிக்க சொல்லிருக்கேன். கோவிக்காதீங்க... தேடி பாருங்க, நிறைய இருக்கும்.

துணிந்தவர் தோற்றதில்லை!!
தயங்கியவர் வென்றதில்லை!!

அன்புடன்,
வனிதா

இப்பிடி ஓடி ஓடிப்போய் உதவுறதில வனிதாக்கு நிகர் யாருப்பா?

நிச்சயமாக தர்மம் இறைவனின் கோபத்தை தணித்து விடும் .தீய மரண்த்தைத் தடுத்து விடும்.

BIRIYANI
mutton = 1 Kg
basmati rice = 1 Kg
onion = 400 Kg
Tomato = 1/4 kg
ginger = 50 gm
garlic = 50 gm
garam masala powder { cardoman = 5nos, cloves = 5 nos., cinnamon = 1 inch} powder it. or buy the masala form the shop.
coriander leaves = 1 bunch atleast 100 gm.
mint leaves = 1 bunch atleast 100 gm.
green chillies = 5 - 8 nos.
curd = 200 gm
red chilli powder = 3 table spoons.
ghee = 100 gm
coconut oil = 100 gm.
sunflower oil = 100 gm. [if you want add dalda.]
[ first when you measure the rice eg: when you cook normally if you have four cups of rice we add eight cups of water but for briyani you must reduce two cups of water = 4:6] you must measure the water in advance and boil the water and keep it ready.

PREPARATION:

cut the mutton into medium size [Don't cut it too small].
cut the onion, keep it aside,
grinde the ginger and garlic into fine paste.
cut the coriander leaves divide it into two portions, then cut the mint leaves and divide it into two portions.
cut the tomatos put it in a vessel add green chillies[ don't chop the chillies just divide the chilles into two.], add red chilli powder, tumeric powder, one portion of coriander and mint leaves, measure the curd with which cup you measure the rice and water you must the same measuring cup, mix it well and keep it aside.
measure the rice just wash once and add water and soak the rice, keep it aside.
now heat the cooker first add ghee, coconut oil, sunflower oil, [if you want and dalda], when the oil is getting heated, add the onion fully, fry it till golden brown, now add ginger garlic paste, garam masala powder, if you want add briyani leaf. stir it well. when you get the flavour smell add the another portion of coriander and mint leaves. stir it well.
now you add the clean mutton without water mix it well and close the cooker, leave it for 5 mins.
then open it mix it once add the tomato curd mix add salt to taste. mix it well close the cooker leave it in low flame put the weight allow it to cook for 10mins.
after 10 mins open it press the mutton and see that it is cooked by 3/4, now add hot water, when you see the mixture boiling.
add rice with out water " Don't Mix it" taste the mixture if you want salt add it.
now close the cooker, you will see the steam coming out from the lid now put he cooker weight and sim the flame fully leave it to cook for 12 mins.
open the cooker shift to another container and spread little amount of ghee and sprinkle garam masala powder and spread it equally.
your briyani is ready.
[ if you want to add fried cashew nuts you can add]
IF YOU WANT TO DO BIRIYANI WITH BROILER CHICKEN DON'T LEAVE INTERAVALS JUST ADD CONTINUESALLY AND CLOSE THE COOKER.

ENJOY....

ஹாய் தோழீஸ்,

அனைவருக்கும் நன்றிகள் பல

ஜென்னிவினோ

Dare To Paly With Life

மேலும் சில பதிவுகள்