தலைமுடி

தலைமுடி சிக்கல் இல்லாமல் இருக்கவும் எண்ணை பசை இல்லாமல் இருக்கவும் என்ன க்ரீம் யூஸ் பண்ணலாம்?

loreal shampoo pink colour with pink colour conditioner use pannunga sikkal iruukathu livon use pannunga sikkal irrukkathu

மேலும் சில பதிவுகள்