சுடிதார் அளவெடுக்கும் முறை

தேதி: February 22, 2012

4
Average: 3.5 (20 votes)

 

சுடிதார் மெட்டீரியல்
அளவு சுடிதார்
கத்தரிக்கோல்
சாக்பீஸ் (அ) க்ரையான்ஸ்
தையல் மிஷின்
நூல்
இன்ச் டேப்

 

சுடிதார் தைக்க தேவையானவற்றை தயாராக எடுத்து வைக்கவும்.
தைக்க போகும் துணியை மடித்து போடுவது முக்கியமான விஷயம். அந்த துணியின் கரை உள்ள இருப்பக்கங்களை ஒன்றாக நீளவாக்கில் மடிக்கவும். நீளவாக்கில் மடித்திருக்கும் துணியின், டிசைன் உள்ள பக்கத்தை முன்பக்கம் இருப்பதுப்போல் மடிக்கவும். பின்பக்கம் உங்களுக்கு ப்ளையினாக உள்ள துணி வந்திருக்கும். இப்போது துணியின் மடித்த பக்கம் நம்மிடமும், கரை உள்ள பக்கம் நம்மிடமிருந்து எதிர்ப்பக்கம் இருப்பது போல் வைக்கவும். உங்களிடம் மடித்த பக்கத்தை பார்க்கும் பொழுது இரண்டு துணிகள் தனித்தனியாக இருப்பதுபோல் இருக்கும்.
மாதிரி சுடிதாரின் அளவுகளை முதலில் அளந்து தைக்க போகும் துணியில் குறிக்க வேண்டும். முதலாவது சுடிதாரின் உயரத்தை அளக்க, இன்ச் டேப்பின் ஸ்டீல் பகுதியை விட்டுட்டு தோள்பட்டையின் அளவிலிருந்து சுடிதாரின் அடி பகுதி வரையில் அளக்கவும்.
உயரம் 42 இன்ச் என்றால் அதனுடன் ஒரு இன்ச் கூட்டி 43 என்று எடுத்துக் கொண்டு அதை துணியில் குறிக்கவும்.
அளவு சுடிதாரின் இரண்டு கைகளும் வலதுப்பக்கத்தில் ஒன்றாக இருப்பது போல் மடித்து வைக்கவும். இப்போது முன்பக்க கழுத்தின் அளவை அளக்கவும். முன் கழுத்தின் உயரம் 5 1/2 இன்ச், அகலம் 2 1/2 என்று குறிக்கவும்.
மேல் டாப் துணியில் முதலில் முன்கழுத்தின் உயரம் மற்றும் அகலம் அளவை குறிக்கவும். அடுத்து சோல்டர் அளவு 3 இன்ச் என்றால் ஒரு இன்ச் கூட்டவும். (காட்டன் என்றால் ஒரு இன்ச் கூட்டவும், சிந்தடிக் மெட்டீரியல் எனில் 1/2 இன்ச் கூட்டவும்.)
சுடிதாரின் முன் கழுத்து அகலத்தின் கடைசி முனையிலிருந்து கால் இன்ச் தள்ளி ஒரு புள்ளி வைத்து படத்தில் உள்ளதுப்போல் கோடு வரைந்து விடவும்.
சோல்டர் அளவு குறித்தப்பிறகு அதன் கடைசி முனையிலிருந்து கைக்குழி(அக்குள் பகுதி) வரை கைக்குழி உயரமாக அளக்கவும். இதில் 6 1/2 இன்ச் உள்ளது. அளவு சுடிதாரின் கைக்குழிக்கு கீழிலிருந்து உடம்பின் அகலப்பக்கத்தை அளக்க வேண்டும். வலதுக் கைகுழிலிருந்து இடது கைக்குழிவரை அளந்து 20 இன்ச் என்றால் அதனுடன் ஒரு இன்ச் கூட்டி 21 இன்ச் என்று கணக்கிட்டு, அதில் பாதியளவு 10 1/2 என்று தைக்க போகும் துணியில் குறிக்கவும்.
கைக்குழியின் உயரம், அகலம் வரைந்தபின் அந்த இரண்டு கோடுகளும் இணையும் இடத்திலிருந்து இன்ச் டேப்பால் 1 1/2 இன்ச் அளவு குறிக்கவும். அந்த பகுதியை மட்டும் வளைவாக வரைந்து விடவும்.
10 1/2 இன்ச் கைக்குழியின் அகலம் குறித்த இடத்திலிருந்து கீழ் நோக்கி 6 1/2 இன்ச் அளந்து அந்த இடத்தை குறித்துக் கொள்ளவும்.
இந்த 6 1/2 இன்ச் அளவை மையமாக வைத்து, டேப்பிலிருந்து ஒரு இன்ச் அளவு உள்பக்கம் வைத்துக் குறிக்கவும். கைக்குழியிலிருந்து இந்த ஒரு இன்ச் புள்ளி வரை படத்தில் உள்ள வளைவு போல் வரைந்துக் கொள்ளவும்.
அடுத்து அளவு சுடிதாரின் அடிப்பக்கத்தின் அளவை அளந்து குறிக்கவும். அளவு சுடிதாரில் 27 இன்ச் என்றால் ஒரு இன்ச் கூட்டி 28 என்று குறித்து வைக்கவும். இப்போது தைக்க போகும் துணியில் குறித்து கொண்டிருக்கும் சுடிதாரின் உயரத்திற்கு கீழ், இந்த 28 இன்ச் அளவை பாதியாக கணக்கிட்டு 14 இன்ச் குறிக்கவும். அந்த பகுதியை சாக்பீஸால் ஒரு கோடு போட்டு வைக்கவும். முன்பு ஒரு இன்ச் விட்டு வரைந்த வளைவின் முனையிலிருந்து, சுடிதாரின் அடியில் குறித்த அகலம் வரை குறுக்கே ஒரு கோடு வரையவும்.
இப்போது அளவு சுடிதாரில் சைடு ஒபன் எத்தனை இன்ச் என்று அளக்கவும். இதில் 20 இன்ச்என்று உள்ளது. அவரவரின் தேவைக்கேற்ப சுடிதாரின் சைடு ஓபன் அளவை மாற்றி வைத்துக் கொள்ளவும்.
ஏற்கனவே தைக்கபோகும் துணியில் குறுக்கே வரைந்திருக்கும் கோட்டின் அடியிலிருந்து இன்ச் டேப்பை வைத்து 20 இன்ச் அளவை குறித்து அந்த கோட்டின் மேலேயே குறுக்கே ஒரு சிறிய கோடு போடவும்.

உறுப்பினரது அண்மைக் குறிப்புகள்

மேலும் சில கைவினைகள்


Comments

அடடா! ;)
இப்போதான் என் கண்ணுல பட்டுது. இப்போ முழுமையா இருக்கு குறிப்பு. பாராட்டுகள் செண்பகா.

‍- இமா க்றிஸ்