அழகு குறிப்பு

ஹலொ தோழிகளே எனக்கு வயது 22. சிறு வயதில் இருந்தே எண்ணெய் பசையான முகம் எனக்கு. எந்த இயற்கை மருந்தும் எனக்கு ஒத்துக் கொள்வதில்லை தினமும் கடலை மாவை இரவில் போடுகிறேன் ஆனாலும் எண்ணெய் பசை குறையவில்லை எனக்கு நல்ல குறிப்பு சொல்லுங்களேன்

ஹாய் சங்கீதா,எனக்கும் yet few days ல 22 age ஆகுது.எனக்கும் oily skin.அதோட pimple marksஉம் இருக்கு. நான் (oriflame pureskin facewash) useபண்ணுறனான்.இது face ல oil இல்லாம பாத்துக்கும். but contineus aaka useபண்ணலைனா pimple வாறாதுன்டு. அறுசுவை தோழிகள் எனக்கும் pimple marksபோறதுக்கு வழி சொல்லுங்க.please

hi sangeetha here some useful tips for u

Natural cares for oily skin

1.Wash your face with cold water as often as you can.

2.Apply Aloe Vera gel for 5 to 7 times daily. It refreshes and cools your skin.

3.You can take one leaf of the Aloe Vera plant and slit it. Then with its pulpy side gently massage your face for 5 minutes and leave it for ½ an hour. Wash it with cold water and pat some rose water on your face.

4.Keep alcohol wipes for quickly touching up your face when you go outside. You can also use some rubbing alcohol or a combination of it with acetone (found in such products as Liquid Cleanser and Seba-Nil).

5.Ground some almonds and mix honey in it. Now, lightly massage this mixture onto your face with a soft muslin cloth. After 3 or 4 minutes, rinse your face with cold water.

6.Mix uncooked oatmeal with Aloe Vera and massage similarly. Leave it for 15 minutes and rinse it thoroughly. But do not try these scrubs if you are suffering from acne.

7.Make a paste of fuller's earth with water or buy a clay masque and apply all over your face. Wash your face with tap water after it dries off.

8.Do not apply any cream or moisturizer on your face at night as your skin needs to breathe. You can rub it with some ice cubes before going to sleep.

hi sanjana For an oily skin, you will particularly benefit from our home remedies which use orange peel and lemon as both these treatments have astringent properties.
1.Scars are difficult to get rid of but to lighten scars you can use lemon juice.

2.Wash your face often (at least 4-5 times a day) or whenever it feels oily.

3.Just wash with plain water or natural cleansers like oatmeal paste. Do not use soap on your face.

4.Restrict fried and oily foods.

5.Drink plenty of water to flush out toxins.

6.Eating fruits and vegetables is beneficial.

நன்றி தோழி, நான் try பண்ணுகிறேன்

மிக்க நன்றி கலையரசி உங்க குறிப்புக்கு உங்கள் பெயர் அழகா இருக்கு. ஆனால் பதிவு ஆங்கிலத்தில் இருப்பதால் சுத்தம புரியல எனக்கும் எண்னை முகம் தான்.. தவறாக கூறவில்லை .....

what i do grow my hair?

மேலும் சில பதிவுகள்